csn1171.jpg

КлінікаСимулятивні методи навчання

Основною метою діяльності центру є підвищення якості післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою, інших працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та представників соціальних служб, відпрацювання ними практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і медичного персоналу на підставі використання симуляційних методів навчання і впровадження іноваційних освітніх технологій.
Завданнями центру є організація та забезпечення навчальної, навчально-методичної роботи з післядипломної підготовки медичних кадрів, лікарів-інтернів і молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів протягом їх безперервного професійного розвитку, а також інших працівників сфери охорони здоров’я, парамедиків та соціальних служб, впровадження іноваційних освітніх технологій в медичне навчання з метою оволодіння та відпрацювання практичних навичок надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів.
© 2019 Університетська клініка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка