kdc1171-546.jpg

КлінікаКонсультативно-діагностичний центр

Консультативно-діагностичний центр забезпечує надання консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги дорослому населенню та наступність в наданні медичної допомоги хворим між іншими закладами охорони здоров’я вторинного (спеціалізованого) та третинного (високоспеціалізованого) рівнів.

Відповідно до покладених завдань Консультативно-діагностичний центр виконує такі функції:

1.Проведення консультативно-діагностичного прийому амбулаторних хворих з гострими захворюваннями, загостренням хронічних хвороб та хронічною патологією.

2.Надання консультативної допомоги іншим закладам охорони здоров’я.

3.Направлення хворих до інших закладів охорони здоров’я (у центр первинної медико-санітарної допомоги, лікарню планового лікування, лікарню відновного лікування), а у разі погіршення стану здоров’я хворих, відповідно до показань до лікарні інтенсивного лікування та до третинного (високоспеціалізованого) рівнів.

4.Забезпечення пацієнтам обсягу та якості надання медичної допомоги та діагностичного обстеження згідно з затвердженими МОЗ України клінічними протоколами надання медичної допомоги.

5.Впровадження в роботу КДЦ сучасних методів діагностики та лікування захворювань.
© 2019 Університетська клініка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка