navchannya-1.jpg

18 вересня, 2019Навчальна діяльність

Перший лікар, підготовлений у Києві, закінчував Університет Святого Володимира. Відновлюючи історичні традиції, 2017 року Київський національний університет імені Тараса Шев­ченка розпочав набір студентів за спеціальністю «Медицина».

Медицина приваблива як для закладів вищої освіти, так і для потенційних студентів. Останні ретельно моніторять світовий освітній простір, обираючи майбутню alma mater. Адже дипломи далеко не всіх українських університетів визнають у різних країнах. Приміром, в Ірані ви­знають лише дипломи Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ХНУ імені В. Каразіна.

Університет отримав ліцензію на набір 300 майбутніх медиків на рік. «Стримана» цифра (ХНУ імені В.Каразі­на чи НМУ ім.О. Богомольця щороку на­бирають по 1000 осіб) позначає насам­перед прагнення високої якості освіти.

Київський університет має всі умови, аби забезпечити таку якість.

– Перші два роки студенти опановують суто біологічні дисципліни – анатомію, цитологію, біохімію. А фундаментальні курси у нас викла­дають на дуже високому рівні. Далі для вивчення клінічних дисциплін залучати­мемо лікарів. Англійська мова викладан­ня на сьогодні не проблема для наших спеціалістів, адже вся сучасна літерату­ра з біології – англомовна.

Спеціальності галузі охорони здоров’я – не нові для Університету. Ось уже третій рік тут готують спеціалістів за освітніми програмами «лабораторна діагностика» та «дієтологія».

Студенти опановують медичні дисципліни у повному обсязі – від хірургії до інфекційних хвороб, лекції для них уже читають лікарі.

Студенти-медики Київського національного університету імені Тараса Шевченка навчаються маленьки­ми групами по 10-12 осіб у сучасних аудиторіях. Для них обладнали 3 нові комп’ютерні класи, закупили понад 60 настільних мікроскопів, укомплектували профільну бібліотеку.

Майбутні медики вивчають анатомію на сучасних моделях; працюють із симуляційною технікою: реанімаційними тренажерами з контролем току крові для вправ із накладання швів, внутрішньом’язовими та внутрішньовен­ними ін’єкціями – усе для тренування мед­сестринських та лікарських навичок сту­дентів.

Відкриття Університетської клініки – ще одна амбітна мета ентузіастів від­родження медичного напряму у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Клініка має стати не лише майданчиком для практики майбутніх лікарів, а й ба­гатопрофільним лікувальним закладом, здатним надавати високотехнологічну та спеціалізовану медичну допомогу, як це відбувається у відомих університетських клініках світу.

 Мета навчання: підготувати в нашому Університе­ті таких лікарів, до яких можна смі­ливо приходити на прийом одразу по тому, як вони закінчили своє навчан­ня. Щоб вони мали настільки міцні базові знання, досвід, навички, аби таким людям можна було довірити найдорожче – своє здоров’я.
cta-logo

МЕДИЧНІ КУРСИ

Навчання та практика

© 2019 Університетська клініка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка