agc.jpg

КлінікаІнформаційно-аналітичний центр

Метою створення центру є реалізація державної політики з питань медичної статистики, інформаційно-аналітичне забезпечення управління закладом, впровадження інноваційних технологій.

Завдання центру:

- дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації;
- централізований збір звітної та адміністративної інформації, обробка та аналіз показників стану здоров'я населення, студентів та працівників університету, ресурсів та діяльності закладу;
- формування єдиного медичного інформаційного простору в клініці;
- інформаційно-аналітичне забезпечення планування діяльності;
- проведення інформаційного супроводу реалізації програм в клініці;
- організаційно-методичне забезпечення підготовки та проведення акредитації та ліцензування;
- організаційно-методичне забезпечення підготовки та забезпечення проведення атестації організаторів охорони здоров'я, та іншого медичного персоналу;
- сприяння діяльності закладу на ринку медичних послуг на підставі медико-економічного аналізу та маркетингових досліджень;
- сприяння пошуку сучасних технологій діагностики та лікування:
© 2019 Університетська клініка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка