ДОЦІЛЬНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЯ

В.П. Невструєв, С.М. Камінський, В.Л. Штанько, 0.І. Гай

Університетська клініка Київського національного університету
імені Тараса Шевченко, Київ, Україна
Київський науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем, Київ,

Україна, +380503114153, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація. Описана актуальність та доцільність комплексного застосування метамерно-сегментарної та стандартної електрокардіографії в діагностиці та лікуванні ішемічних станів та порушень у провідних шляхах серця.

Annotation. Described the relevance and the degree of complex stasis of metameric-segmental and standard electrocardiography in diagnostics and correction of ischemic mills and breakdowns in the wards of the heart.

Ключові слова: метамерно-сегментарна електрокардіографія, електрогенез, ембріогенез.

Метою нашої роботи була розробка та застосування і випробування у клінічних умовах технології реєстрації електричних потенціалів серця [1] з урахуванням метамерно- сегментарної іннервації серця та особливостей його ембріогенетичного формування.

Топографія відведень при метамерно-сегментарній електрокардіографії.

 1. Th-2s - ліве передсердя
 2. Th-2d - праве передсердя
 3. Th-3s - передня частка міжпередсердної перетинки
 4. Th-3d - задня частка міжпередсердної перетинки
 5. Th-4s - ліва бічна та передня стінка лівого шлуночка
 6. Th-4d - права бічна та передня стінка правого шлуночка
 7. Th-5s - передня частка міжшлуночкової перетинки
 8. Th-5d - задня частка міжшлуночкової перетинки
 9. Th-6s - ліва частка верхівки серця
 10. Th-6d - права частка верхівки серця

Нашими співробітниками була розроблена та випробувана у медичній практиці технологія реєстрації електричних потенціалів серця. Основою, на якій ґрунтувалася методологія реєстрації електрокардіографічних показників, була особливість ембріогенетичного формування серця [5] зі збереженням своїх метамерно-сегементарих зв’язків. Крім того враховувалось і те, з яких грудних метамерів формувалися усі ділянки серця. Також були проведені додаткові електронейрофізіологічні дослідження [2] для з’ясування з яких паравертебральних ділянок шкірного покриву доцільно знімати електричний потенціал для підвищення рівня достовірності та інформативності даних.

При використанні запропонованої методики «стрічка» електродів накладалася паравертебрально праворуч та ліворуч від хребта на відстані 3-5 см від середньої хребтової лінії від 2 по 7 грудні хребці у міжхребцевих проміжках. Реєстрація електрокардіограми здійснювалася звичайним чином.

Дослідження проводилось із залученням клінічно здорових осіб, пацієнтів з клінічно підтвердженими даними про зміни у міокарді та необстежених пацієнтів зі скаргами на біль у ділянці серця.

У зазначених груп проводилось обстеження з використанням тільки стандартної електрокардіографії [3, 4], а також у комплексі з застосуванням метамерно-сегментарній електрокардіографії.

В результаті проведеного обстеження доведено, що комплексне електрокардіографічне діагностичне обстеження з застосуванням метамерно-сегментарної електрокардіографії достовірно більш інформативно, ніж при застосуванні лише стандартної електрокардіографії на 12,5%.

У подальшому проводилось співставлення даних електрогенезу стандартних та паравертебральних електрокардіографічних відведень.

На підставі отриманих даних робили висновки про біоелектричні особливості різних відділів міокарду.

Крім того, на підставі даних комплексної електрокардіографії проводились динамічні спостереження ефективності та цілеспрямованості медикаментозної корекції ішемічних станів та порушень у провідних шляхах серця.

Використання методик стандартної та метамерної електрокардіографії дозволяє не тільки підвищити рівень достовірності та інформативності отриманих даних, а також - оптимізувати ефективність і цілеспрямованість лікувальних заходів на початковому рівні обстеження пацієнтів.

Висновки.

Досвід клінічної практики лікарів показує, що найчастіше патологічний процес, який зайшов далеко, не відбивається на контрольованих параметрах стандартної ЕКГ. Саме тому технологія комплексного електрокардіографічного діагностичного обстеження дозволить значно підвищити якість, інформативність та достовірність отримуємих даних для раннього виявлення ішемічних станів та порушень у провідних шляхах серця, що надасть можливість лікарям проводити цілеспрямовану медикаментозну корекцію виявлених патологічних змін. Такий комплексний метод електрокардіографії може використовуватися як складова частина скринінгових обстежень великих груп населення, особливо у амбулаторно-поліклінічній практиці та в умовах сільських амбулаторій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональньїх систем. — М.: Медицина, 1975. —446с.
 2. Наточин Ю.В. Зволюционная физиология. - Журнал зволюционной биохимии и физиологии, 2017. -№ 2.-С.141
 3. Теоретические основьі злектрокардиологии / Под ред. К.В. Нельсона и Д.Б. Гезеловица; Пер.с англ. Л.И. Титамира. - М.: Медицина, 1979. - 200 с.
 4. Кечкер М.И. Руководство по клинической злектрокардиографии.
 5. О.Л. Коренівська, Ю.О. Лазебник. Розгляд елекгрогенезу серцевої діяльності за допомогою створення індуктивно-ємнісної моделі
© 2019 Університетська клініка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка